23 Takipçi | 0 Takip
Diğer İçeriklerim (241)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (23)
21 11 2004

UYAN....UUUYAAAAAN.Adamın biri bütün gücüyle bağırıyor:
UYAN....UUUYAAAAAN....!

Kime ? aslında Orduya, sonra da kendilerine..

Neden uyanmalılar:

Şehri ele geçirme,. Yabancı devlet hizmetinde çalışmak üzere vatandaşlardan asker yazmak. Devlet güvenliğiyle ilgili belgeleri yok etmek, bunlar üzerinde sahtecilik yapmak.
Niteliği itibariyle gizli kalması gereken devlet bilgilerini temin etmek. Siyasal veya askeri casusluk amacıyla kullanmak, açıklamak.
Yetkili makamların açıklanmasını yasakladığı bilgileri temin etmek, bunları siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklamak.
Cebir ve şiddet kullanarak TC Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya başka bir düzen getirmeye teşebbüs etmek.
Cumhurbaşkanı’na suikast yapmak veya buna teşebbüs etmek. Cumhurbaşkanı’na fiili saldırıda bulunmak.
Cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek. Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek.
Mafyaya çıkar sağlamak: Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyetine katılmak.
Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik etmek veya işbirliği yapmak.
Silahlı isyan: Halkı, hükümete karşı silahlı bir isyana tahrik etmek.
Düşmana hizmet: Silahlı Kuvvetlere ait araçları, yolları, depoları ve tesisleri tahrip etmek. 
gibi suçlar Askeri Yargıdan alınıp, sivil yargıya veriliyor.

UYAN ARKADAŞ UYAN, bu suçları işleyenlere Devletin Adliyesi bakacak. Hem de arkasında Mustafa Kemal’in “Adalet Mülkün Temelidir” sözü yazılı olan hakimler karar verecek.  Bu ne derece tehlikeli bir durumdur biliyormusun, UYAN da bunu anla.. Şimdiye kadar buna Askerler bakıyordu, şimdi siviller bakacak. Olacak şey mi, Askerin elinden Devleti koruma alınıyor, Devlet Mahkemelerine veriliyor.. UYAN….

Bunu söyleyene sormak gerekir:

*  Devlet, bütçesinden en çok parayı askere verir, ama nereye harcandığını soramaz.

*  Bütün Devlet Dairelerinin bütçeleri Sayıştay ve TBMM de incelenir ama askerinki incelenemez.

*  Ağır Cezalık Suç işleyen her Devlet Memuru doğrudan mahkemeye verilir, ama askerler verilemez.

*  Her Türk Vatandaşı Devletin Bağımsız yargısında yargılanır, ceza görür, hapishaneye girer, ama asker suçlular Birlik Komutanının emri ile hareket etmek zorunda olan askeri mahkemede yargılanır, ceza alırsa askeri hapishaneye girer,

*  Devletin her kurumunda ceza alan veya işten çıkarılan Danıştay’a, mahkemeye gider, haklı ise görevine geri döner, geri almayan Daire yetkilisi suç işlemiş sayılır ve mahkemeye verilir (Ankara Belediye Bşk gibi) ama ceza alan askerin böyle bir hakkı yoktur. Haksız olarak da cezalandırılsa onu çeker.

* Devlet dairelerindeki memurlara veya işçilere inanç ve dini yaşayışlarından dolayı ceza verilemez, işten çıkarılamaz, ama orduda sicillerindeki bütün başarılarına ve aldıkları takdir belgelerine rağmen eşinin dini inancından dolayı yaptığı hizmetler bir kalemde silinir, kışlanın kapısına konulur. Bu cezaya askerin en ufak bir itiraz etme ve inceleme hakkı yoktur.

* Devletteki işinden her ne sebeple olursa olsun atılan memur, mahkeme kararı ile bile atılmış olsa, o güne kadar hak ettiği her bütün alacakları ödenir. Emekliliği gelmiş ise emekli maaşı alır. (PKK Liderlerinin emekli maaşı alması gibi) Ama ordunun attığı asker, hak etmiş olsa bile emeklilik hakkını alamaz, tazminatlarını alamaz, beş parasız bütün ailesi ile birlikte sokağa bırakılır.

* Devlet memurları emekliliklerinde sadece SGK dan maaş alırlar, ama subaylar hem Ordu Yardımlaşmadan hem de emeklilik sandığından çift maaş alırlar

*  Devlet memurları hiçbir şirkete ortak olamaz, böyle bir gelir sağlayamaz, ama askerler kurdukları ticari şirketlere vergi muafiyeti de tanıtarak Türkiye’nin en büyük holdingleri kadar büyütürler ve oradan nema alırlar. NEDEN ?

Sizleri fazla sıkmamak için devam etmiyorum.

Ama görülen odur ki; Orduda ne tarafsız mahkeme, ne hak arama yolu ne de diğer Devlet memurları ile eşitlik var..

Orası TC içinde kanuni zırhlara büründürülmüş bir ayrı bir bölge.. O kadar ki, emirlerinde oldukları M. Savunma Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı bile o bölgeye istenmezse giremezler..

Şimdi kalkmış birisi, bunların ağır cezalık suç işlemeleri halinde sivil mahkemelerde yargılanma kararına karşı UYAN…. UUUYAAAAAN… ! diye bağırıyor.

Adamcağız, bu rahattan dolayı rehavet içinde kabul ettiği Askeri Komutanları ancak böyle tahrik nidalarıyla uyandırmak istiyor.

Ama bilmiyor ki, artık 1900 lü Türkiye yok.. Millet çoktan UYANDI… Bu uyanışa uymayanlar belki de ebediyen uyanamayacaklar…

Muzaffer Deligöz


From: liberal-izmirliler@googlegroups.com [mailto:liberal-izmirliler@googlegroups.com] On Behalf Of sezgın celık
Sent: Saturday, July 04, 2009 3:19 PM
To: liberal-izmirliler@googlegroups.com
Subject: {liberal-izmirliler.64247
} Re: UYAN....UUUYAAAAAN....!

Eeee ne var bunda?

Bunları yapmışlarsa tabi ki ağır cezaya gidecekler...Vatandaş yapınca nasıl gidiyorsa askerde gidecek..Tabi bir de buna dokunulmazlık zırhına sahip siyasileride eklemek lazım..

Böylece sırtını devlete dayayan bütün arsız, namussuz, hırsızlar yaptıkları namussuzlukların cezasını çeker...

Tabi böyle bir değişikliği yapabilecek bir babayiğit çıkarsa...

Şimdiki babayiğitler !  kendilerini bu işten soyutlamışlar...

Madem demokrasi istiyorlar,madem şeffaflık istiyorlar işte onlara bazı öneriler..

1:Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırsınlar...

2:Bankalarda 10 milyon TL üzeri hesabı bulunanları açıklasınlar..

3:Faiz adı altında her yıl hortumculara aktarılan 50 milyar doların kimlerin ceplerine gittiklerini açıklasınlar..

4:Devletten 10 milyon TL üzeri ihale alanları açıklasınlar..

5:Son 10 yılda servetlerini 10 milyon  TL ve üzeri artıranların bunu hangi yolla becerdiklerini açıklasınlar...

Sıkıyorsa şimdilik  bunları yapsınlar, bende bir numaralı AK partili olmazsan namerdim... 

4 Temmuz 2009 13:42 tarihinde refhan irtem taþ <refhanirtem@yahoo.com> yazdı:

ASKER, BU SUÇLARDA AĞIR CEZA'YA GİDECEK

 

 

Tarih: 02-07-2009 23:43


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayına sunulan tek kelimelik yasa değişikliğiyle, askerlere, hükümete karşı suçların yanı sıra 30 dolayında suç için de özel yetkili sivil ağır ceza mahkemelerinde yargılanma yolu açılacak. Bunlardan bazıları şöyle:

Şehri ele geçirme:

Bir askeri kıtanın, üssün veya tesisin, bir liman veya şehrin komutasını ele geçirmek. Yabancı devlet hizmetinde çalışmak üzere vatandaşlardan asker yazmak. Devlet güvenliğiyle ilgili belgeleri yok etmek, bunlar üzerinde sahtecilik yapmak.

Gizli belgeyi açıklama:

Niteliği itibariyle gizli kalması gereken devlet bilgilerini temin etmek. Siyasal veya askeri casusluk amacıyla kullanmak, açıklamak.

Yasaklı bilgileri temin:

Yetkili makamların açıklanmasını yasakladığı bilgileri temin etmek, bunları siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklamak.

Anayasa’yı ihlal:

Cebir ve şiddet kullanarak TC Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya başka bir düzen getirmeye teşebbüs etmek. Cumhurbaşkanı’na suikast yapmak veya buna teşebbüs etmek. Cumhurbaşkanı’na fiili saldırıda bulunmak.

Meclis’e karşı suçlar:

Cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek. Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek.

Mafyaya çıkar sağlamak:

Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyetine katılmak.

Devlete karşı tahrik:

Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik etmek veya işbirliği yapmak.

Silahlı isyan:

Halkı, hükümete karşı silahlı bir isyana tahrik etmek.

Düşmana hizmet:

Silahlı Kuvvetlere ait araçları, yolları, depoları ve tesisleri tahrip etmek.

0
0
0
Yorum Yaz