23 Takipçi | 0 Takip
Diğer İçeriklerim (241)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (23)
21 11 2004

Avrupa Parlamentosu’nun Gladyo’ya İlişkin Kararı


                                                                        
Avrupa Parlamentosu’nun Gladyo’ya İlişkin Kararı

2 Kasım 1990 tarihinde, Avrupa Parlamentosu, Gladyo Örgütüne ilişkin bir kararı kabul etmiştir.

 

B3 – 2021, 2058, 2068, 2078 ve 2087/90’ın yerini alan ortak karar

  1. Topluluğa bağlı birkaç Üye Devlette bazı Avrupa hükümetlerinin, 40 yıldır devam eden gizli bir gayri resmi istihbarat ve silahlı operasyon örgütünü ortaya çıkarmış olduğu hususunu göz önünde bulundurarak,
  2. 40 yılı aşkın bir süredir bu örgütün, tüm demokratik kontrollerden kaçmış olduğu ve ilgili devletlerde NATO ile iş birliği içinde gizli istihbarat teşkilatlarınca yönetilmiş olduğu hususu çerçevesinde,
  3. Söz konusu gizli örgütün Üye Devletlerin iç siyasi işlerine yasadışı müdahale etmiş olabileceği ve hala müdahalesinin sürüyor olabileceği korkusu ile,
  4. Muhtelif yargı araştırmaları ile kanıtlandığı üzere, belli Üye Devletlerde, askeri istihbarat teşkilatlarının (ya da bunların kontrol edilmeyen birimlerinin) ciddi terör ve suç olaylarına karıştığı hususu çerçevesinde,
  5. Bu örgütlerin, herhangi bir parlamento içi kontrole tabi olmadıkları için, tamamen hukuka aykırı olarak faaliyet gösterdikleri ve göstermeye devam ettikleri ve devlet daireleri ile anayasal kuruluşlarda en yüksek görevlerde bulunan kişilerin bu konularda aydınlatılmadığı hususu çerçevesinde,
  6. Muhtelif ‘Gladyo’ örgütlerinin ellerinde bağımsız cephaneler ve askeri kaynakların bulunduğu, bunların onlara kapsamı bilinmeyen bir saldırı potansiyeli kazandırdığı, böylece faaliyette bulundukları ülkelerin demokratik yapılarını tehlikeye soktuğu hususu çerçevesinde,
  7. Güvenlik alanında daha fazla Topluluk işbirliğinin sürekli görüşüldüğü bir vakitte, ne surette olursa olsun her hangi bir demokratik kontrol biçimine tabi olmayan ve tamamen gizli bir mahiyette olan karar verme ve uygulama organlarının mevcudiyeti karşısında duyulan büyük endişe göz önünde tutulduğunda,

1.    Manipülatif ve operasyonel şebekelerin gizli bir şekilde oluşturulması kınanmaktadır ve bu gizli örgütlerin ya da bunlara bağlı alt birimlerin mahiyeti, yapısı, amaçları ve diğer tüm hususları  ile ilgili, ülkelerin iç siyasi konularına gayri meşru müdahale için bunların kullanılması, Avrupa’daki terör sorunu ve Üye Devletler ya da üçüncü ülkelerin istihbarat teşkilatları arasındaki olası çatışmalar hakkında kapsamlı bir araştırma yapılması çağrısında bulunulmaktadır

2.    SHAPE ve NATO içindeki belli ABD askeri personelinin, Avrupa’da gizli bir istihbarat ve eylem örgütünün kurulmasını teşvik etme hakkı olduğu iddiasını şiddetle protesto edilmektedir

3.    Üye Devletlerin hükümetlerine, tüm gizli askeri ve milis örgütlerinin lağvedilmesi çağrısında bulunulmaktadır

4.    Söz konusu askeri örgütlerin mevcudiyetinin belirlenmiş olduğu ülkelerin yargı makamlarına, bunların içeriklerinin ve faaliyet şekillerinin tamamen aydınlığa çıkarılması ve keza, bunların, Üye Devletlerin demokratik yapısını istikrarsız hale getirmek için yapmış olabilecekleri eylemlerin de ortaya çıkarılması çağrısında bulunulmaktadır.

5.    Tüm Üye Devletlere, gerektiğinde meclis komiteleri de kurmak sureti ile, gerekli önlemlerin alınması, bu alanda faaliyette bulunan örgütlerin komple bir listesinin hazırlanması ve aynı zamanda, bunların ilgili devlet istihbarat teşkilatları ile olan bağlantılarını ve eğer var ise, terör grupları ve/veya diğer gayri meşru uygulamalar ile olan bağlantılarının izlenmesi çağrısında bulunulmaktadır.

6.    Avrupa Konseyi'ne, bu gizli istihbarat ve eylem örgütlerinin faaliyetleri hakkında eksiksiz bilgi verilmesi için çağrıda bulunulmaktadır.

7.    ‘Gladyo’ örgütü ve diğer her tür benzer örgütün rolü ve etkisinin açıklığa kavuşturulması için kendi yetkili komitesine görüşme yapılması çağrısında bulunulmaktadır.

8.    (Avrupa Parlamentosu) Başkanına, bu kararın, Komisyon, Konsey, NATO Genel Sekreteri, Üye Devletlerin hükümetleri ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine iletilmesi için talimat verilmektedir.


BELGENİN ORJİNALİ

                                                                          

European Parliament Resolution on Gladio

 On November 22, 1990, the European Parliament passed a resolution on Operation Gladio.

 

Joint resolution replacing B3-2021, 2058, 2068, 2078 and 2087/90

A. having regard to the revelation by several European governments of the existence for 40 years of a clandestine parallel intelligence and armed operations organization in several Member States of the Community,

B. whereas for over 40 years this organization has escaped all democratic controls and has been run by the secret services of the states concerned in collaboration with NATO,

C. fearing the danger that such clandestine network may have interfered illegally in the internal political affairs of Member States or may still do so,

D. whereas in certain Member States military secret services (or uncontrolled branches thereof) were involved in serious cases of terrorism and crime as evidenced by, various judicial inquiries,

E. whereas these organizations operated and continue to operate completely outside the law since they are not subject to any parliamentary control and frequently those holding the highest government and constitutional posts are kept in the dark as to these matters,

F. whereas the various 'Gladio' organizations have at their disposal independent arsenals and military ressources which give them an unknown strike potential, thereby jeopardizing the democratic structures of the countries in which they are operating or have been operating,

G. greatly concerned at the existence of decision-making and operational bodies which are not subject to any form of democratic control and are of a completely clandestine nature at a time when greater Community cooperation in the field of security is a constant subject of discussion,

1. Condemns the clandestine creation of manipulative and operational networks and Calls for a full investigation into the nature, structure, aims and all other aspects of these clandestine organizations or any splinter groups, their use for illegal interference in the internal political affairs of the countries concerned, the problem of terrorism in Europe and the possible collusion of the secret services of Member States or third countries;

2. Protests vigorously at the assumption by certain US military personnel at SHAPE and in NATO of the right to encourage the establishment in Europe of a clandestine intelligence and operation network;

3. Calls on the governments of the Member States to dismantle all clandestine military and paramilitary networks;

4. Calls on the judiciaries of the countries in which the presence of such military organizations has been ascertained to elucidate fully their composition and modus operandi and to clarify any action they may have taken to destabilize the democratic structure of the Member States;

5. Requests all the Member States to take the necessary measures, if necessary by establishing parliamentary committees of inquiry, to draw up a complete list of organizations active in this field, and at the same time to monitor their links with the respective state intelligence services and their links, if any, with terrorist action groups and/or other illegal practices;

6. Calls on the Council of Ministers to provide full information on the activities of these secret intelligence and operational services;

7. Calls on its competent committee to consider holding a hearing in order to clarify the role and impact of the 'Gladio' organization and any similar bodies;

8. Instructs its President to forward this resolution to the Commission, the Council, the Secretary-General of NATO, the governments of the Member States and the United States Government."


(Alıntı:http://www.turkishgladio.com/readfile.php?id=17)


0
0
0
Yorum Yaz